Socialförsäkring

Övriga ”intressanta” bidrag i socialförsäkringen.

 

För att se vilka bidrag du kan söka - gå in på Försäkringskassan och titta under fliken Funktionshindrad.

Där kan du också hämta blanketter eller ring kassan och be att få dem hemsickade.

 

Här är några av bidragen du kan söka:

 

bostadstillägg/bostadsbidrag

 

arbetshjälpmedel

 

handikappersättning ( intyg för pensionärsrabatt)

 

vårdbidrag ( om du har sjuka/funktionshindrade barn)

 

sjukersättning ( pension)

 

tandvårdsersättning

 

bilstöd

 

rehabilitering - när det gäller arbete

 

LSS - lagen om stöd och service

 

Du som vårdar anhörig - tänk på att den du vårdar kan vara berättigad till insatser enligt LSS. Ta kontakt med Försäkringskassan eller en av de många assistansföretagen som finns. t.ex. Eskil, Assistansia m.fl. Finns många på nätet!

 

 

 

särskilt högriskskydd

 

Det finns olika former av särskilt högriskskydd:

”Om du har en medicinsk väl dokumenterad sjukdom som gör att du ofta måste vara borta från arbetet, kan du få sjuklön eller sjukpenning redan från första dagen. Med ”ofta” menas att antalet sjukdomsfall under ett år bedöms bli fler än tio.”

Det kan också räcka med att du har en kronisk sjukdom man kanske bara är borta ibland för operationer el.dyl. Kolla med kassan! Du har alltid rätt att söka!

 

Man kan också få gå på arbetstid till t.ex. sjukgymnast eller bassängträning och vara sjukskriven den tiden.

 

 

Lite egna kommentarer kring ersättningarna:

 

-bostadstillägg kan du få om du har sjukersättning, jobbar du så är det bostadsbidrag som gäller

 

-arbetshjälpmedel kan du få av kassan ( om du behöver lite extra hjälpmedel till din arbetsplats)

 

-vårdbidrag kan sökas om man har sjuka barn (ersättningen finns i olika nivåer )

 

 

 

 

 

-tandvårdsersättning

 

 

Olika sjukdomar eller funktionshinder kan väsentligt öka behovet av tandvård. Din tandläkare kan då ansöka om ett högre ersättningsbelopp under förutsättning att du har ett läkarintyg som visar att du har en långvarig sjukdom som påverkar tandhälsan.Det finns en ersättning som heter F-tandvård. Försäkringskassan gör sedan en bedömning.( ur 1177:Till de långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till tandvårdsstöd hör:

Psykisk sjukdom som leder till svårigheter att sköta munhygienen.

Parkinsons sjukdom, multipel skleros - MS och ALS, amyotrofisk lateral skleros, som alla är sjukdomar i nervsystemet.

Cerebral pares - CP.

De reumatiska sjukdomarna ledgånsgsreumatism - RA, sklerodermi och SLE, systemisk lupus erythematosus.

Missbildningar eller skador i käkarna.

Funktionsnedsättning efter stroke.

Ovanliga diagnoser.)

Äldre och funktionshindrade som omfattas av den kommunala omsorgen och som har svårt att ta sig till en tandläkare kan få kostnadsfria besök där behovet av förebyggande och nödvändig tandvård fastställs.

 

 

Handikappbidrag.se