Rehabilitering

 

 

Rehabilitering Rehabställen

 

Som sjuk och funktionshindrad har man rätt till rehabilitering. Man kan få den via landstinget eller via försäkringskassan.

 

DETTA ÄR NYTT!

 

Via blanketten "vård i annat EU land" så kan du ansöka om vård. Försäkringskassan gör en bedömning och landstinget betalar. Tyvärr får du ligga ute med pengarna men när du kommer tillbaka så.....! På länken här bredvid scrollar du ner och kommer till sidan där försäkringskassans regler står väldigt tydligt! Läs gärna vidare här!

 

 

 

På denna sidan har jag hämtat en del information från Västra Götalands nätsida, eftersom jag bor där.

 

Alla landsting har olika avtal - du får själv ta kontakt med ditt landsting!

 

Det gäller att vara insatt i vilka ställen man kan få rehabilitering på för ofta vet inte sjukvårdspersonal detta - det är många olika avtal som finns i landstingen.

 

När behövs remiss?

Din läkare på vårdcentralen bedömer om du behöver uppsöka sjukhus eller annan specialiserad vård. Läkaren skriver då en remiss. Du kan också själv söka direkt till sjukhusens specialistmottagningar utan remiss. Personalen kan dock vilja ha en så kallad egenremiss. Det innebär att du skriftligt beskriver ditt tillstånd och varför du söker vård. Du kan också gå till någon av de privata vårdgivare som Västra Götalandsregionen har avtal med. Om du söker vård i ett annat landsting gäller de remissregler som finns i det landstinget.

 

Rehabiliteringsvistelser och klimatvård

 

Vem kan ansöka?

 

Personer med varaktiga funktionsnedsättningar behöver återkommande tränings- och/eller behandlingsperioder för att bibehålla eller förbättra funktionsnivån. Om du har en varaktig funktionsnedsättning som inte kräver sjukhusvård, kan du ansöka om att få komma till en rehabiliteringsanläggning. Det är främst personer med neurologiska sjukdomar eller skador, reumatiska sjukdomar, svåra former av astma samt psoriasis som har möjlighet att få bidrag till rehabiliteringsvistelser.

 

Ansökningar till rehabiliteringsvistelser inom Sverige samt klimatvård (rehabilitering utomlands) handläggs på remitteringssekretariaten på sjukhus. Detta ser lite olika ut i landstingen,så du måste kolla upp själv! I VG regionen finns sekretariaten i Borås, Skövde, Uddevalla ,Göteborg osv.

 

 

Rehabiliteringsvistelser inom Sverige och utomlands

 

Rehabilitering kan ske på anläggningar i Sverige eller utomlands, beroende på vad som är lämpligast för patienten. Västra Götalandsregionen har avtal med fjorton olika leverantörer av rehabiliteringsinsatser.

 

Vid en rehabiliteringsvistelse får patienten ekonomiskt bidrag till hela vistelsen, dvs. resa, kost, logi och behandling. Rehabilitering utomlands – klimatvård – beviljas patienter där kombinationen intensiv sjukvårdande behandling/träning och varmt klimat ger långvariga positiva effekter på sjukdomstillståndet.

 

Så här går det till när man ansöker:

Ansökan om ekonomiskt bidrag görs via remiss från behandlande läkare, som skickar remissen och eventuellt förslag på rehabiliteringsanläggning till handläggaren. Kom ihåg att remissen alltid ska skickas till respektive remitteringssekretariat, inte direkt till anläggningen.

Den medicinska bedömningen och prioriteringen görs av specialistläkare inom respektive medicinsk specialitet tillsammans med remitteringssekretariatets handläggare. Bedömning av remisser görs kontinuerligt under året.

Patienten får besked per brev om ansökan har godkänts eller inte. Om ansökan har godkänts innehåller brevet även den information man behöver inför resan.

 

 

Poliklinisk rehabilitering utomlands

 

Patienter med varaktiga funktionsnedsättningar kan även erbjudas poliklinisk rehabilitering utomlands. Då betalar patienten själv resa, kost och logi, men får behandlingar som omfattas av högkostnadsskyddet, precis som när man får behandling hemma i Sverige. De behandlingar man kan få är sjukgymnastik, arbetsterapi och tempererade bad. Behandlingen ges antingen individuellt eller i grupp.

 

De anläggningar som kan erbjuda poliklinisk rehabilitering är Vintersol på Teneriffa och Svenska Re på Gran Canaria.

 

Så här går det till när man ansöker för poliklinisk rehabilitering

Behandlande läkare sänder ansökan till respektive remitteringssekretariat.

Remitteringssekretariatets beslut, som är giltigt 6 månader, skickas till patienten. Remissvaret faxas också till rehabiliteringsanläggningen.

Patienten tar med beslutet, eventuellt påbörjat högkostnadskort eller utfärdat frikort till rehabiliteringsanläggningen. (Patientavgiften för sjukvårdande behandling hos sjukgymnast eller arbetsterapeut är för närvarande 80 kronor och högkostnadsgränsen är 900 kronor per tolvmånadersperiod.)

Patienten betalar, i landets valuta, gällande patientavgift upp till högkostnadsgränsen. Patienten ska själv bevaka när gränsen uppnåtts för att få frikort. Frikortet utfärdas på plats. Erlagda patientavgifter som överstiger högkostnadsgränsen återbetalas inte.

 

 

Vill du veta mer?

 

Remitteringssekretariaten ansvarar för handläggning av remisser och information till patienter och förvaltningar. Om du har frågor, kontakta närmaste sekretariat

 

Information om rehabvistelser om du bor i Västra Götaland

 

 

Vintersols rehabilitering

Ibland kan det vara lättare att erhålla poliklinisk rehabilitering. Då får man stå för resa och boende själv men får behandlingar enligt högkostnadskortet. För dyrt? Sök fonder! Alla landsting erbjuder dock inte poliklinisk vård.

Ansökningsblanketter för utlandsvård hittar du på www.vintersol.com

 

Rehabställen

 

Handikappbidrag.se