Merkostnader

Handikappbidrag.se

Merkostnader

 

Många människor jag träffat säger så här: jag har väl inga merkostnader? Man blir lätt "hemmablind" när man är sjuk/har ett funktionshinder.

 

Ethel och jag har satt ihop denna lista - vi har försökt tänka på flera olika funktionshinder. Ibland har vi ju också flera diagnoser. Det är merkostnader per år som gäller. Du yrkar -kassan beslutar. Det är bra om du har en läkares intyg på vissa merkostnader t.ex. att du måste ha den och den behandlingen eller hjälpmedlet. Denna listan har vi testat med kassan och de säger att det är bra att utgå från något. Det kan vara fler merkostnader som vi inte tänkt på. TÄNK SJÄLV hur det ser ut för dig!

 

Merkostnadslistan kan du kopiera och skicka med till kassan tillsammans med din ansökan.Jag har en lista som du kan få direkt i datorn-maila mig bara! Den syns bättre!

 

Tänk på:

 

Vid bedömning av den försäkrades merutgifter kan hänsyn tas till sådant som den försäkrade skulle behöva men inte haft råd att kosta på sig tidigare. ( det betyder att du kanske behöver en tvättmaskin i lägenheten för du kan inte gå ner i källaren till tvättstugan)

 

Utgå ifrån när du är som sämst i din sjukdom

 

Skriv ner allt som du behöver hjälp med och som du har kostnader för. Kassan godkänner inte allt, men det är viktigt att visa på behovet!

Man behöver inte visa kvitton el. dyl. Man yrkar – kassan beslutar

 

Sätt dig och räkna så kommer du bli förvånad vilka kostnader du har -titta på sidan om hjälpmedel och använd katalogen från www.varsam.se eller www.etacbutiken.se, eller någon annan webshop, så du ser vad det kostar. Beräkningarna här nedan är bara förslag.

 

Vill du ha följande som specifik lista så maila mig!

 

Handikappersättning – merkostnader

 

Checklista för beräkning av merkostnader vid olika sjukdomstillstånd.

OBS! Kostnaderna ska avse merkostnader per år. Tänk på att nedanstående bara är exempel! Du kanske har andra merkostnader! Villdu ha nedanstående som en lista att skicka med till försäkringskassan så kontakta mig!

 

Man räknar efter Konsumentverkets listor.

 

MAT ett tips! Ta kontakt med dietist som får räkna på dina kostnader!

 

Fettreducerad kost (intyg erfordras från läkare eller dietist) kr

 

Schablonbelopp: Olika belopp för man och kvinna-dessutom räknar man nu på ett annat sätt. www.konsumentverket.se

 

Glutenfri kost kr

 

Det finns även beräkningar för komjölksfri m.fl.dieter

 

Ur vägledning 2012:2

 

Om man ska beräkna kostnader för kost som inte ingår i Konsumentverkets

beräkningar kan handläggaren ta kontakt med en dietist eller motsvarande

sakkunnig. Om det är möjligt är det är lämpligt att man kontaktar en dietist

som känner till personen. Dietisten kan hjälpa till med att avgöra hur dieten

skiljer sig från normalkost. Utifrån skillnaderna kan man sedan beräkna

merutgiften med stöd av Konsumentverkets beräkningar. Det kan också finnas

andra tillfällen där dietisten kan vara till hjälp när man ska beräkna och

bedöma kostnaderna även om kosten ingår i Konsumentverkets beräkningar.

Konsumentverkets beräkningar är gjorda utifrån viss schablonisering och är

inte individuellt anpassade. Därför kan det finnas personer som har speciella

problem med att följa specialkosten som gör att kosten blir dyrare än Konsumentverkets

beräkning.

Vid en del sjukdomar kan patienten få vissa varor på livsmedelsanvisning.

Det är sjukvårdshuvudmannen som bestämmer vad som ingår och för vilka

grupper livsmedelsanvisning kan vara aktuellt. Därför kan det skilja sig mellan

olika landsting. Försäkringskassan måste ta reda på hur landstinget kompenserar

för merkostnaden för att bedöma vilken merutgift som kan ligga till

grund för handikappersättningen.

 

Kläder och säng

 

Kläder/slitage .................. kr (vid rullstol t.ex. eller mag och tarmproblem/allergi med salvor för eksem)

 

Extra förbrukning av gång- och underkläder (tvätt) ex. underkläder: 6 par x 75 kr = 450 kr

 

Strumpbyxa: 8 par x40 kr = 320 kr

 

Ändring av kläder ..... kr

 

Inköp av kläder som kostar mer till följd av handikappet kr

 

Ex. bomullskläder (allergi), ”lätta att ta på kläder” (ledvärk)

 

Sängkläder kr

 

Förstörd sängutrustning ex. lakan, madrass p.g.a. läckage

 

exempel: 4 lakan x 70 kr = 280 kr

 

1 madrass kr

 

 

Speciellt sängmaterial p.g.a. handikappet kr

 

Ex. speciell madrass eller kuddar vid värk, speciellt material (allergi)

 

Tvätt

 

Extra tvätt av gång- och sängkläder (vid mag- och tarmsjukdom,psoriasis) ................. kr

 

Extra tvätt blir i snitt 2 ggr/vecka

 

Kolla med konsumentverket!

 

Sköljmedel (samma kostnad som tvättmedel) kr

 

Kemtvätt p g a handikappet.................. kr

 

Vid ex. kvalsterallergi får man räkna flera tvättar .................. kr

 

Ur vägledning 2013:2

 

Kapitalvaror

 

Ibland anger en försäkrad kostnader för att köpa in kapitalvaror, exempelvis tvättmaskin, diskmaskin eller en speciell dammsugare, som merkostnad.Kostnader för kapitalvaror, till exempel en tvättmaskin, diskmaskin eller speciell dammsugare, som har anskaffats särskilt och bedöms som nödvändig till följd av en försäkrads funktionsnedsättning bör godtas som merkostnader. Vid beräkningen av merkostnaderna bör man räkna med en användningstid på 10 år om det inte finns skäl för kortare användningstid. (RAR 2002:9 till 50 kap. 4 § SFB)

 

Ny tvättmaskin kostar c:a 7000 kr(?) och varar i 10 år vid normal användning kr

 

Torktumlare ................. kr

 

Diskmaskin (inköp) ..... kr

 

Dammsugare (centraldammsugare) ........ kr

 

Användbar även för reumatiker,psoriatiker,allergiker m.fl.

 

Elförbrukning och vatten

 

Extra bad vid ledbesvär ..................... kr

 

Ökad förbrukning genom extra varmt i bostaden (ledbesvär)......................... kr

 

Kolla med konsumentverket!

 

Vattenförbrukning .......... kr

 

Högre vattenförbrukning p.g.a. tvätt och spolning av toaletten.

 

Kolla med konsumentverket!

 

Sanitetsartiklar

 

Ökad förbrukning av toalettpapper.

 

Ex. 16 rullar kostar ca 45 kr(?), 1 rulle kostar 2,81 kr.

 

En halv rulle extra/dag 2,81 kr/2 = 1,40 kr x 365 dagar.

 

Våtservetter el.liknande

 

Receptfria artiklar

 

Kostnader för förbrukningsartiklar, till exempel bandagematerial, som behövs

på grund av en persons funktionshinder och som inte erbjuds kostnadsfritt

av landstinget kan godtas som merutgift. Kostnaden ska då gälla en vara

som är extra på grund av funktionsnedsättningen. Det finns ingen annan

huvudman som enligt lag eller förordning är ansvarig för sådana kostnader.

(FKRS 2006:06)

 

 

Sjuk och behandlingsresor

 

som är föranledda av ett funktionshinder bör ersättas genom handikappersättning till ett belopp som motsvarar den faktiska kostnaden för resorna.

 

Andra resor

 

Handikappersättningen bör ersätta andra resor än sjuk och behandlingsresor med bil om personen på grund av väsentliga svårigheter inte kan använda allmänna kommunikationer

 

För andra resor i det dagliga livet kan du få ersättning med 2 225 kronor om året (5 procent av prisbasbeloppet). Kan du visa att du har högre kostnader kan du få högre ersättning

 

Resor med färdtjänst

 

Avgifter för resor med färdtjänst bör ersättas genom handikappersättning

 

Fasta kostnader för bil vid arbete/studier

 

Garage,skatt,försäkring,biltvätt Det finns en särskild blankett för detta.

 

Blankett 3077

Det kan också vara så att du behöver en annan bil p.g.a ditt funktionshinder.Då kan man ta med den merkostnad detta innebär.

 

semester och fritid ........ kr

 

Merkostnader vid resor m.m. p.g.a. högre krav på enskildhet och hygienutrustning (ex. enkelrum med toa – dusch).

 

 

Kostnader för återkommande vård på kurort,hälsohem och utlandsvård

 

Ur vägledning 2013:2

 

Avgift för vård på kurort, hälsohem och utlandsvård kan godtas som merkostnader

om avgiften är relaterad till en persons funktionshinder. Då kan

man räkna med avgifter upp till gränsen för högkostnadskyddet för öppen

hälso- och sjukvård. (FKRS 2006:06) alltså 2200kr

Vårdavgifter som motsvarar vårdavgiften inom slutenvård på sjukhus godtas

inte eftersom den motsvarar de kostnader som den försäkrade skulle ha haft

om han eller hon i stället hade bott hemma under vårdtiden. Avgiften innebär

därmed inte någon merutgift. (FKRS 2006:06)

 

 

Extra hjälp

 

Hjälp med städning m.m. (som man betalar för) kr

 

Kostnaden för privat städhjälp kan godtas upp till kostnaden för kommunens kostnad för städning

 

Kommunal hemhjälp…………………………………………………………… kr

 

 

Medlemsavgift i din/ dina handikappföreningar ......... kr

 

 

Läkarbesök enligt högkostnadsskyddet 1100 kr (-200 kr) ..... kr

 

Intyg som läkaren skriver för att myndigheter kräver det .............. ca 350 kr per st/beroende på var du bor

 

Intyg för utlandsvård kostar nu i VG regionen 720 kr

 

Mediciner enligt högkostnadsskyddet 2200 kr (-200 kr) .. kr

 

Resor enligt högkostnadsskyddet 1500 kr ................. kr ( i VG regionen är det 1500kr)

 

Följande tre rubriker vittnar om att det finns andra alternativ idag,ibland kan kassan godta dessa om du har bra skäl.

 

Sjukgymnastik (som ej ingår i högkostnadsskyddet) ...... kr

 

Bassängträning (som ej ingår i högkostnadsskyddet) ...... kr

 

Fotvård (som ej ingår i högkostnadsskyddet) ...... kr

 

Den enskilde har möjlighet att välja privata alternativ inom hälso och sjukvårdsområdet. Någon inskränkning i denna möjlighet ska inte göras. Den merutgift som godtas i bedömningen av rätt till handikappersättning begränsas dock till högst det belopp som en offentlig huvudman skulle ha tagit ut för motsvarande vara eller tjänst.

 

Tandläkarbesök och Tandhygienist p.g.a. sjukdom eller mediciner ................. kr

 

Kostnader för tandvård som är föranledda av en persons funktionshinder kan godtas som merutgift till den del av kostnaderna inte ersätts enligt förordningen om tandvårdstaxa.

 

Tandvårdsmaterial ex. tandtråd, tandstickor, eltandborste,särskild tandkräm ................. kr

 

Bettskena................ca 2000 kr + tabletter att göra rent skenan med

 

Hårvård (extra p.g.a. Psoriasis el. ledsjukdom – svårt att få upp armar) kr

 

Hjälpmedel

 

som får bekostas själv (ex. sax, tång, madrass, kuddar m.m.) ................. kr

 

Här brukar jag göra en särskild lista med de hjälpmedel som jag behöver. Jag har en sådan förslagslista om du vill ha!

 

Hjälpmedlen ska styrkas av läkare/sjukgymnast eller arbetsterapeut. Tänk också på att en del hjälpmedel kanske du inte haft råd att köpa men behöver dem-ta med dem i ansökan!

 

Larmsystem ( trygghetslarm)

 

Datorbaserade hjälpmedel- anpassningar till datorn

 

Glasögon (diabetes, Sjögrens m.m.) ................. kr

 

Skor (slitage och specialskor, inlägg m.m.) kr

 

Batterier till hjälpmedel:bandspelare,telefonsvarare,dörröppnare m.m.

 

Hundar som hjälpmedel…………………………………………………………………….kr

 

Inköp och utbildning av ledarhundar och servicehundar bekostas på olika

sätt. Därefter har ägaren kontinuerliga kostnader för mat, försäkring och

vaccinationer. Försäkringskassan kan betrakta dessa löpande kostnader som

en merutgift om ingen annan huvudman har ansvar för att kompensera dem.

(FKRS 2006:06)

Kammarrätten i Göteborg har i en dom funnit att det inte finns något principiellt

hinder för att godta merutgifter för andra hundar än ledarhundar. Merkostnaderna

för hunden godtogs från det att den certifierats som servicehund.

(KRNG 6759-04)

 

Hyra av hjälpmedel ………………………kr

 

Speciell försäkring som måste tecknas för ett hjälpmedel ……………………..kr

 

Telefon till läkare, försäkringskassa m.fl. ....... kr Tveksamt idag-men en del kassor kan godta vissa kostnader.

 

God man/förvaltare-den kostnadenkan man ta med................................................kr

 

Extra utrymmen i bostaden för hjälpmedel……………………………………………kr

extra utrymme som behövs för alla hjälpmedel (rullstolar, regelbundna sändningar av hygienartiklar etc) med mellan 10 – 12.000 kr/år.

 

Reparationskostnader i huset ( om man har rullstol och kör på möbler)

 

Tappar saker

 

Skador på inredningen

 

Snöröjning

 

Trädgårdsskötsel

 

OBS! Allmänna tips!

 

Du ansvarar själv för de uppgifter Du lämnar till Försäkringskassan.

 

Du måste vara tydlig och klar i din ansökan.

 

Det är endast merkostnader och merarbetet som får ingå i beräkningarna.

 

Utlåtandet från läkare, dietist m.fl. måste vara klart och entydigt.

 

Läkartintyget ska vara en medicinsk diagnos.

 

Man yrkar på kostnader, några kvitton el. dyl. behövs ej.

 

När Du får ett förslag till beslut av kassan och Du inte tycker det är bra, gå då i det läget in med mer fakta till kassan.

 

 

Har Du fått ett negativt beslut kan Du överklaga det till Förvaltningsrätten, men det tar tid!

 

Webbsidor:

 

www.forsakringskassan.se

 

Allmänna Råd

 

Vägledning 2012:2 Version 1 Denna broschyr kan vara väldigt bra att ha när du ska göra din ansökan!!

 

Försäkringskassan: 0771-114114

 

Och när du ger upp! Ring mig!