Kommun och landsting

Handikappbidrag.se

Vad kan kommun, landsting och andra

myndigheter hjälpa till med?

 

Man upplever som funktionshindrad att det är många olika instanser att ta kontakt med. Tyvärr kan jag inte lägga ut blanketter för ansökningar därför att de ser olika ut i kommunerna. Här har jag tagit upp några instanser som du måste ha kontakt med vid ansökningar.

 

Kommunen

(där man också får blanketter om de inte lagt ut dem på sin kommunsida)

 

Bostadsanpassningsbidrag

Du kan få hjälp med vissa anpassningar i ditt hem. Ta kontakt med en arbetsterapeut och be henne/honom komma hem till dig och gå igenom vad som är problem. Sen gör arbetsterapeuten en ansökan till kommunen. Du kan också göra ansökan själv. Förutom små anpassningar kan man ibland få hjälp med t.ex. duschkabin, kök, garageöppnare badrum m.m. Tänk efter vad som är problem i ditt hem när det gäller din sjukdom. Besluten går att överklaga!

 

Se Boverkets webbsida ang bidrag till bostadsanpassning

 

Färdtjänst

 

Parkeringstillstånd

Man ska inte kunna gå mer än 100 m (säger ofta kommunen men "har hört av säkra källor" att det inte finns någon gräns i lagen!) - men tänk alltid på när du är som sämst och kommunens eventuella negativa beslut kan överklagas till Länsstyrelsen och därefter till Transportstyrelsen. Om man bor i en stad där det finns trängselavgift,kan man slippa den om man har parkeringstillstånd.Anmäl till Transportstyrelsen.

 

Hemtjänst/bistånd av olika slag

 

Kontaktman, ledsagare, assistent m.m. m.m. Du kanske kan få din kompis som kontaktman!

Du kanske har rätt till LSS - där det finns väldigt många olika bolag till hjälp!

 

Kolla din kommuns hemsida för fler tips!

 

Arbetsförmedlingen:

Hjälp till arbetshjälpmedel

Arbetsmarknadsmyndigheterna ansvarar för anskaffning av arbetshjälpmedel under de första 12 månaderna till den som är handikappad och påbörjar en anställning.

 

Se arbetsförmedlingens webbsida ang. arbetshjälpmedel

 

Näringshjälp till funktionshindrad vid start av eget företag

 

Kolla hemsidan för fler tips:

Arbetsförmedlingens webbsida

 

Landstinget

högkostnadsskyddet (1100:- vid läkarbesök)

” (2200:- för mediciner)

” (1500:- vid resor) i VG regionen

Tandvård

se sidan om socialförsäkring

 

Rehabilitering

se sidan om rehabilitering

 

Remisser

se sidan om rehabilitering angående remissförfarande

 

Kurator - om du mår dåligt, så tveka inte att be om hjälp!

 

Sjukgymnastik - man får ofta en period med träning och sen är det slut, leta upp något gym- inte så farligt som det låter nu för tiden, se till att ni är några som kan gå tillsammans- kanske kommunen kan sponsra(folkhälsorådet?) eller t o m din förening?

 

Massage - en del sjukgymnaster ger massage på högkostnadsskyddet

 

Ortopedtekniska - här kan du med remiss få skor med inlägg - olika kostnad i olika landsting

 

Arbetsterapi

 

Psykoterapi - det går att få remiss via landstinget - kan förändra ditt liv!

 

 

Skatteverket

Avdrag för funktionsnedsättning t.ex. bilavdrag

 

Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp måste använda egen bil, får du räkna med de verkliga utgifterna för resorna till och från arbetet. Vid beräkningen av de verkliga bilutgifterna ska du ta hänsyn till eventuella bidrag, t.ex. bilstöd till handikappade. Avdrag bör medges med högst 37 kronor per mil.

Du kan läsa mer om avdrag för arbetsresor för funktionshindrade i Skatteverkets ställningstagande 2008‑12‑12, dnr 131 704346‑08/111

 

Kolla också om du får göra avdrag för parkeringskostnad!