Handikappersättning

Handikappbidrag.se

Handikappersättning

 

 

 

 

 

 

 

Många människor tror att man bara kan få handikappersättning om man sitter i rullstol - men så är det inte! Vi är många som har stora merkostnader och behov av hjälp p g a vår sjukdom/funktionshinder.

 

 

 

 

 

När du ansöker om handikappersättning så ring Försäkringskassan och be om en ansökningsblankett eller hämta den på nätet .Se sidan med blanketter! Dessa sidor hittade jag på nätet men egentligen ska Försäkringskassan hjälpa dig.

 

www.wardsjuridik.se eller

 

www.goransoderlund.se

 

Du kan få handikappersättning om du behöver hjälp av någon för att klara din dagliga livsföring, och / eller har betydande merutgifter till följd av din sjukdom eller ditt funktionshinder. Man ska ha fyllt 19 år, men inte 65 år.

Ersättningen betalas ut månadsvis och baseras på prisbasbeloppet. Man kan söka retroaktivt ett halvår tillbaka. Skriv det på ansökan! Man kan få ersättning med 36%, 53% eller 69% av basbeloppet.

 

•36 % av 45500:- blir ca 1365:-/månad

•53% ” ” 2009:-/månad

•69% ” ” 2616:-/månad

 

Prisbasbeloppet för 2018 är 45.500 kr

 

Du måste ha merkostnader för

•28% (16380:-/år) för att få 36%- ersättningen (1365:-/månad)

•45,5% (24115:-/år) för att få 53%-ersättningen (20098:-/månad)

•61,5% ( 31395:-/år) för att få 69%-ersättningen ( 2.616:-/månad)

 

Krångligt? Fråga kassan!

 

När du fyllt i ansökan, så skickar du in ansökan och listan med merkostnader till försäkringskassan. Läkarintyg ska med förstås!

 

Efter några dagar är det bra att ringa kassan för att kolla vilken handläggare du får och skapa en kontakt. Dessutom kollar man att ansökan kommit fram.

 

Efter några veckor är det dags att kolla igen hur långt de kommit. När handläggaren arbetat färdigt så får du ett ”förslag till beslut”. Har du tur, så är förslaget positivt. Är det inte det, så se till att komma med mer fakta till handläggaren.

Ett nytt intyg från en annan läkare, dietist, sjukgymnast eller annan. Det är bättre att gå in i det läget och försöka få rätt.

 

Handläggarna skickar idag nästan alltid handlingarna till sina förtroendeläkare för bedömning. Det har varit mycket diskussion kring detta förfarande, eftersom de ska bedöma en annan läkares intyg men de bedömer det medicinska underlaget, så därför är det viktigt att läkarutlåtandet är sakligt och noggrant skrivet.

Missar läkaren att skriva diagnosen, så finns inte det med i underlaget för bedömning.

Ditt ärende avgörs sen av en särskilt utsedd beslutsfattare hos försäkringskassan, förut var det en socialförsäkringsnämnd som avgjorde ärendet. Det nya sättet innebär att en handläggare tar fram och sammanställer dina uppgifter. Lämnar ärendet till en föredragande person på kassan. Sen föredrar den person ärendet inför beslutsfattaren. Tre personer är alltså inblandade i ärendet.

 

Den som vill överklaga beslutet. kan göra det till förvaltningsrätten.

Det brukar dock ta sin tid där..........! Men tycker du att ärendet är

felbedömt så överklaga!

 

 

 

 

 

Får du ingen handikappersättning - sök om några år igen. Läget kanske har ändrats! Får du igenom lägsta nivån - så kanske du om några år försämrats och kan vara i behov av en högre ersättning.

 

Under rubriken merkostnader (längre ner på denna sida) hittar du en lista på kostnader som du kan ha som funktionshindrad. Listan är ett exempel, du kanske har andra eller fler kostnader - ta med de faktiska merkostnaderna som du har p g a ditt funktionshinder.

 

OBS!

Om du har en handikappersättning och/eller en sjukersättning på 25,50 eller 75% så kan

man av försäkringskassan erhålla ett "intyg för pensionärsrabatt".

Detta kort ger dig möjlighet att erhålla rabatt på t.ex. kulturinrättningar (muséer, bio i

vissa städer, teatrar m.m.), idrottsanläggningar (badhus), kommunikationer m. m.

Du får själv kolla upp vad som gäller i din kommun och landsting.

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga ”intressanta” bidrag i socialförsäkringen.

 

För att se vilka bidrag du kan söka - gå in på Försäkringskassan och titta under fliken Funktionshindrad.

Där kan du också hämta blanketter eller ring kassan och be att få dem hemsickade.

 

Här är några av bidragen du kan söka:

 

  • bostadstillägg/bostadsbidrag
  • arbetshjälpmedel
  • handikappersättning ( intyg för pensionärsrabatt)
  • vårdbidrag ( om du har sjuka/funktionshindrade barn)
  • sjukersättning ( pension)
  • tandvårdsersättning
  • bilstöd
  • rehabilitering - när det gäller arbete

 

LSS - lagen om stöd och service

 

Du som vårdar anhörig - tänk på att den du vårdar kan vara berättigad till insatser enligt LSS. Ta kontakt med Försäkringskassan eller en av de många assistansföretagen som finns. t.ex. Eskil, Assistansia m.fl. Finns många på nätet!

Bra information om LSS

 

 

 

Särskilt högriskskydd

 

Det finns olika former av särskilt högriskskydd:

”Om du har en medicinsk väl dokumenterad sjukdom som gör att du ofta måste vara borta

från arbetet, kan du få sjuklön eller sjukpenning redan från första dagen. Med ”ofta” menas

att antalet sjukdomsfall under ett år bedöms bli fler än tio.”

Det kan också räcka med att du har en kronisk sjukdom man kanske bara är borta ibland för operationer el.dyl. Kolla med kassan! Du har alltid rätt att söka!

 

Man kan också få gå på arbetstid till t.ex. sjukgymnast eller bassängträning och vara sjukskriven den tiden.

 

 

Lite egna kommentarer kring ersättningarna:

 

-bostadstillägg kan du få om du har sjukersättning, jobbar du så är det bostadsbidrag som gäller

-arbetshjälpmedel kan du få av kassan ( om du behöver lite extra hjälpmedel till din arbetsplats)

-vårdbidrag kan sökas om man har sjuka barn (ersättningen finns i olika nivåer )

 

 

 

 

 

Tandvårdsersättning

 

Olika sjukdomar eller funktionshinder kan väsentligt öka behovet av tandvård. Din tandläkare kan då ansöka om ett högre ersättningsbelopp under förutsättning att du har ett läkarintyg som visar att du har en långvarig sjukdom som påverkar tandhälsan.

Det finns en ersättning som heter F-tandvård. Försäkringskassan gör sedan en bedömning.

 

( ur 1177:Till de långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till tandvårdsstöd hör:

Psykisk sjukdom som leder till svårigheter att sköta munhygienen.

Parkinsons sjukdom, multipel skleros - MS och ALS, amyotrofisk lateral skleros, som alla är sjukdomar i nervsystemet.

Cerebral pares - CP.

De reumatiska sjukdomarna ledgånsgsreumatism - RA, sklerodermi och SLE, systemisk lupus erythematosus.

Missbildningar eller skador i käkarna.

Funktionsnedsättning efter stroke.

Ovanliga diagnoser.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre och funktionshindrade som omfattas av den kommunala omsorgen och som har svårt att ta sig till en tandläkare kan få kostnadsfria besök där behovet av förebyggande och nödvändig tandvård fastställs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkostnader

Många människor jag träffat säger så här: jag har väl inga merkostnader? Man blir lätt "hemmablind" när man är sjuk/har ett funktionshinder.

Ethel och jag har satt ihop denna lista - vi har försökt tänka på flera olika funktionshinder. Ibland har vi ju också flera diagnoser. Det är merkostnader per år som gäller.

 

Du yrkar -kassan beslutar. Det är bra om du har en läkares intyg på vissa merkostnader t.ex. att du måste ha den och den behandlingen eller hjälpmedlet.

 

Denna lista har vi testat med kassan och de säger att det är bra att utgå från något. Det kan vara fler merkostnader som vi inte tänkt på.

TÄNK SJÄLV hur det ser ut för dig!

Merkostnadslistan kan du kopiera och skicka med till kassan tillsammans med din ansökan.

 

 

 

Tänk på att:

Vid bedömning av den försäkrades merutgifter kan

hänsyn tas till sådant som den försäkrade skulle

behöva men inte haft råd att kosta på sig tidigare

t.ex. du kanske behöver en tvättmaskin i lägenheten

för du kan inte gå ner tilltvättstugan i källaren.

Utgå ifrån när du är som sämst i din sjukdom.

 

 

Skriv ner allt som du behöver hjälp med och som

du har kostnader för. Kassan godkänner inte allt,

men det är viktigt att visa på behovet!

Man behöver inte visa kvitton el. dyl. Man yrkar – kassan beslutar

Sätt dig och räkna så kommer du bli förvånad vilka kostnader du har

- titta på sidan om hjälpmedel och använd katalogen från Varsam, Etacbutiken eller

någon annan webshop, så du ser vad det kostar.

Beräkningarna här nedan är bara förslag.

Handikappersättning – merkostnader

Checklista för beräkning av merkostnader

vid olika sjukdomstillstånd.

 

OBS! Kostnaderna ska avse merkostnader per år.

Tänk på att nedanstående bara är exempel!

Du kanske har andra merkostnader?

Man räknar efter Konsumentverkets listor.

 

Mat

 

Tips! Ta kontakt med dietist som

får räkna på dina kostnader!

Fettreducerad kost (intyg erfordras från läkare eller dietist) kr

Schablonbelopp: Olika belopp för man och kvinna

- dessutom räknar man nu på ett annat sätt.

Se Konsumentverkets hemsida

Glutenfri kost ……...kr

Det finns även beräkningar för komjölksfri m.fl. dieter

Ur vägledning 2012:2

Om man ska beräkna kostnader för kost som inte ingår i Konsumentverkets

beräkningar kan handläggaren ta kontakt med en dietist eller motsvarande

sakkunnig.

Om det är möjligt är det är lämpligt att man kontaktar en dietist som känner

till personen. Dietisten kan hjälpa till med att avgöra hur dieten

skiljer sig från normalkost.

Utifrån skillnaderna kan man sedan beräkna merutgiften med stöd av Konsumentverkets beräkningar. Det kan också finnas andra tillfällen där

dietisten kan vara till hjälp när man ska beräkna och bedöma kostnaderna

även om kosten inte ingår i Konsumentverkets beräkningar.

 

Konsumentverkets beräkningar är gjorda utifrån viss schablonisering och är

inte individuellt anpassade. Därför kan det finnas personer som har speciella

problem med att följa specialkosten som gör att kosten blir dyrare än Konsumentverkets beräkning.

 

Vid en del sjukdomar kan patienten få vissa varor på livsmedelsanvisning.

Det är sjukvårdshuvudmannen som bestämmer vad som ingår och för vilka

grupper livsmedelsanvisning kan vara aktuellt. Därför kan det skilja sig mellan

olika landsting. Försäkringskassan måste ta reda på hur landstinget kompenserar

för merkostnaden för att bedöma vilken merutgift som kan ligga till grund för handikappersättningen.

 

Kläder och säng

Kläder/slitage .................. kr (vid rullstol

t.ex. eller mag och tarmproblem/allergi

med salvor för eksem)

Extra förbrukning av gång- och underkläder (tvätt)

ex. underkläder: 6 par x 75 kr = 450 kr

Strumpbyxa: 8 par x40 kr = 320 kr

Ändring av kläder ..... kr

Inköp av kläder som kostar mer till följd av handikappet ……..kr

ex. bomullskläder (allergi), ”lätta att ta på kläder” (ledvärk)

Sängkläder ……….. kr

Förstörd sängutrustning ex. lakan, madrass p.g.a. läckage

exempel: 4 lakan x 70 kr = 280 kr

1 madrass ……….. kr

Speciellt sängmaterial p.g.a. handikappet ……..kr

ex. speciell madrass eller kuddar vid värk,

speciellt material (allergi)

Tvätt

 

Extra tvätt av gång- och sängkläder

(vid mag- och tarmsjukdom,psoriasis) .......... kr

Extra tvätt - blir i snitt 2 ggr/vecka

 

Kolla med konsumentverket!

Sköljmedel (samma kostnad som tvättmedel) ……. kr

Kemtvätt p g a handikappet.................. kr

Vid ex. kvalsterallergi får man räkna flera tvättar .................. kr

Ur vägledning 2013:2

Kapitalvaror

Ibland anger en försäkrad kostnader för att köpa in kapitalvaror ex. tvättmaskin, diskmaskin eller en speciell dammsugare som merkostnad.

 

Kostnader för kapitalvaror, till exempel en tvättmaskin, diskmaskin eller speciell dammsugare som har anskaffats särskilt och bedöms som nödvändig till följd av en försäkrads funktionsnedsättning bör godtas som merkostnader.

 

Vid beräkningen av merkostnaderna bör man räkna med en användningstid på 10 år om det inte finns skäl för kortare användningstid. (RAR 2002:9 till 50 kap. 4 § SFB)

Ny tvättmask…(varar i ca 10 år vid normal användning) …... kr

Torktumlare ................. kr

Diskmaskin ........ kr

Dammsugare (centraldammsugare) ........ kr

Användbar även för reumatiker,psoriatiker,allergiker m.fl.

 

Elförbrukning och vatten

Extra bad vid ledbesvär ..................... kr

Ökad förbrukning genom extra varmt i bostaden (ledbesvär)................ kr

Kolla med konsumentverket!

Vattenförbrukning .......... kr

Högre vattenförbrukning p.g.a. tvätt och spolning av toaletten.

Kolla med konsumentverket!

Sanitetsartiklar

Ökad förbrukning av toalettpapper

ex. 16 rullar kostar ca 45 kr, 1 rulle kostar 2,81 kr,

en halv rulle extra/dag 2,81 kr/2 = 1,40 kr x 365 dagar.

Våtservetter el.liknande

Receptfria artiklar

Kostnader för förbrukningsartiklar, till exempel bandagematerial, som behövs

på grund av en persons funktionshinder och som inte erbjuds kostnadsfritt

av landstinget kan godtas som merutgift.

Kostnaden ska då gälla en vara den som är extra på grund av funktionsnedsättningen. Det finns ingen annan huvudman som enligt lag eller förordning är ansvarig för sådana kostnader. (FKRS 2006:06)

Sjuk och behandlingsresor

som är föranledda av ett funktionshinder

bör ersättas genom handikappersättning

till ett belopp som motsvarar den faktiska

kostnaden för resorna.

Andra resor

Handikappersättningen bör ersätta andra resor än sjuk och behandlingsresor

med bil om personen på grund av väsentliga svårigheter inte kan använda

allmänna kommunikationer.

För andra resor i det dagliga livet kan du få ersättning med 2 225 kronor om året

(5 % av prisbasbeloppet).

Kan du visa att du har högre kostnader kan du få högre ersättning.

Resor med färdtjänst

Avgifter för resor med färdtjänst bör ersättas genom handikappersättning

Fasta kostnader för bil vid arbete/studier

Garage,skatt,försäkring,biltvätt Det finns en särskild blankett för detta.

Blankett 3077

 

Det kan också vara så att du behöver en annan bil p.g.a ditt funktionshinder.Då kan man ta med den merkostnad detta innebär.

Semester och fritid

Merkostnader vid resor m.m. p.g.a. högre krav på enskildhet och hygienutrustning

(ex. enkelrum med toa – dusch).

Kostnader för återkommande vård på kurort,

hälsohem och utlandsvård

Ur vägledning 2013:2

Avgift för vård på kurort, hälsohem och utlandsvård kan godtas som merkostnader

om avgiften är relaterad till en persons funktionshinder. Då kan

man räkna med avgifter upp till gränsen för högkostnadskyddet för öppen

hälso- och sjukvård. (FKRS 2006:06), alltså 2 200 kr.

 

Vårdavgifter som motsvarar vårdavgiften inom slutenvård på sjukhus godtas

inte eftersom den motsvarar de kostnader som den försäkrade skulle ha haft

om han eller hon i stället hade bott hemma under vårdtiden. Avgiften innebär

därmed inte någon merutgift. (FKRS 2006:06)

Extra hjälp

Hjälp med städning m.m. (som man betalar för)……….kr

Kostnaden för privat städhjälp kan godtas upp till kostnaden för kommunens

kostnad för städning

Kommunal hemhjälp ………… kr

Medlemsavgift i din/ dina handikappföreningar ......... kr

Läkarbesök enligt högkostnadsskyddet 1100 kr (-200 kr) ........ kr

Intyg som läkaren skriver för att myndigheter kräver det ..............

ca 350 kr per st/beroende på var du bor - detta prövar jag just nu!

Intyg för utlandsvård kostar nu i VG regionen 720 kr

Mediciner enligt högkostnadsskyddet 2200 kr (-200 kr) .. kr

Resor enligt högkostnadsskyddet 1500 kr ................. kr

(i VG-regionen är det 1 500 kr)

I vissa landsting finns det ett "tekniska hjälpmedel" högkostnadsskydd.

"God man"-kostnad kan tas med!

 

Följande tre rubriker vittnar om att det finns andra alternativ idag, ibland kan

kassan godta dessa om du har bra skäl.

Sjukgymnastik (som ej ingår i högkostnadsskyddet) ...... kr

Bassängträning (som ej ingår i högkostnadsskyddet) ...... kr

Fotvård (som ej ingår i högkostnadsskyddet) ...... kr

Den enskilde har möjlighet att välja privata alternativ inom hälso och sjukvårdsområdet. Någon inskränkning i denna möjlighet ska inte göras.

Den merutgift som godtas i bedömningen av rätt till handikappersättning

begränsas dock till högst det belopp som en offentlig huvudman skulle ha

tagit ut för motsvarande vara eller tjänst.

Tandläkarbesök och Tandhygienist p.g.a. sjukdom eller mediciner ................. kr

Kostnader för tandvård som är föranledda av en persons funktionshinder kan godtas som merutgift till den del av kostnaderna inte ersätts enligt förordningen om tandvårdstaxa.

Tandvårdsmaterial ex. tandtråd, tandstickor, eltandborste,särskild tandkräm .......... kr

Bettskena................ca 2 000 kr + tabletter att göra rent skenan med

Hårvård (extra p.g.a. Psoriasis el. ledsjukdom – svårt att få upp armarna)……….. kr

Hjälpmedel

som bekostas själv (ex. sax, tång, madrass, kuddar m.m.) ................. kr

Här brukar jag göra en särskild lista med de hjälpmedel som jag behöver. Jag har en förslagslista om du vill ha!

Hjälpmedlen ska styrkas av läkare/sjukgymnast eller arbetsterapeut. Tänk också på

att en del hjälpmedel kanske du inte haft råd att köpa men behöver dem-ta med dem

i ansökan!

Larmsystem ( trygghetslarm)

Datorbaserade hjälpmedel- anpassningar till datorn

Glasögon (diabetes, Sjögrens m.m.) ................. kr

Skor (slitage och specialskor, inlägg m.m.)……. kr

Batterier till hjälpmedel: bandspelare, telefonsvarare, dörröppnare m.m.

Hundar som hjälpmedel………….kr

Inköp och utbildning av ledarhundar och servicehundar bekostas på olika

sätt. Därefter har ägaren kontinuerliga kostnader för mat, försäkring och

vaccinationer. Försäkringskassan kan betrakta dessa löpande kostnader som

en merutgift om ingen annan huvudman har ansvar för att kompensera dem.

(FKRS 2006:06)

 

Kammarrätten i Göteborg har i en dom funnit att det inte finns något principiellt

hinder för att godta merutgifter för andra hundar än ledarhundar. Merkostnaderna

för hunden godtogs från det att den certifierats som servicehund.

(KRNG 6759-04)

Hyra av hjälpmedel……………kr

Speciell försäkring som måste tecknas för ett hjälpmedel ………..kr

Telefon till läkare, försäkringskassa m.fl. ....... kr Tveksamt idag-men en del kassor kan godta vissa kostnader.

God man/förvaltare-den kostnaden kan man ta med.................kr

Extra utrymmen i bostaden för hjälpmedel…………kr

ex. extra utrymme som behövs för alla hjälpmedel (rullstolar, regelbundna

sändningar av hygienartiklar etc) med mellan 10 – 12 000 kr/år.

Reparationskostnader i huset ( om man har rullstol och kör på möbler)

Tappar saker

Skador på inredningen

 

OBS! Allmänna tips!

Du ansvarar själv för de uppgifter Du lämnar till Försäkringskassan.

Du måste vara tydlig och klar i din ansökan.

Det är endast merkostnader och merarbetet som får ingå i beräkningarna.

Utlåtandet från läkare, dietist m.fl. måste vara klart och entydigt.

Läkartintyget ska vara en medicinsk diagnos.

Man yrkar på kostnader, några kvitton el. dyl. behövs ej.

När Du får ett förslag till beslut av kassan och Du inte tycker det är bra,

gå då i det läget in med mer fakta till kassan.

Har Du fått ett negativt beslut kan Du överklaga det till Förvaltningsrätten,

men det tar tid!

Webbsidor:

www.forsakringskassan.se

Allmänna Råd

Vägledning 2012:2 Version 1

Denna broschyr kan vara väldigt bra att ha när du ska göra din ansökan!!

Försäkringskassan: 0771-114114

 

 

Follow us: