Handikappersättning

Handikappbidrag.se

Handikappersättning

 

Många människor tror att man bara kan få handikappersättning om man sitter i rullstol - men så är det inte! Vi är många som har stora merkostnader och behov av hjälp p g a vår sjukdom/funktionshinder.

 

 

 

 

 

När du ansöker om handikappersättning så ring Försäkringskassan och be om en ansökningsblankett eller hämta den på nätet .Se sidan med blanketter! Dessa sidor hittade jag på nätet men egentligen ska Försäkringskassan hjälpa dig.

 

www.wardsjuridik.se eller

 

www.goransoderlund.se

 

Du kan få handikappersättning om du behöver hjälp av någon för att klara din dagliga livsföring, och / eller har betydande merutgifter till följd av din sjukdom eller ditt funktionshinder. Man ska ha fyllt 19 år, men inte 65 år.

Ersättningen betalas ut månadsvis och baseras på prisbasbeloppet. Man kan söka retroaktivt ett halvår tillbaka. Skriv det på ansökan! Man kan få ersättning med 36%, 53% eller 69% av basbeloppet.

 

•36 % av 45500:- blir ca 1365:-/månad

•53% ” ” 2009:-/månad

•69% ” ” 2616:-/månad

 

prisbasbeloppet för 2018 är 45.500 kr

 

Du måste ha merkostnader för

•28% (16380:-/år) för att få 36%- ersättningen (1365:-/månad)

•45,5% (24115:-/år) för att få 53%-ersättningen (20098:-/månad)

•61,5% ( 31395:-/år) för att få 69%-ersättningen ( 2.616:-/månad)

 

Krångligt? Maila mig och fråga! Eller kassan förstås!

 

När du fyllt i ansökan, så skickar du in ansökan och listan med merkostnader till försäkringskassan. Läkarintyg ska med förstås!

 

Efter några dagar är det bra att ringa kassan för att kolla vilken handläggare du får och skapa en kontakt. Dessutom kollar man att ansökan kommit fram.

 

Efter några veckor är det dags att kolla igen hur långt de kommit. När handläggaren arbetat färdigt så får du ett ”förslag till beslut”. Har du tur, så är förslaget positivt. Är det inte det, så se till att komma med mer fakta till handläggaren.

Ett nytt intyg från en annan läkare, dietist, sjukgymnast eller annan. Det är bättre att gå in i det läget och försöka få rätt.

 

Handläggarna skickar idag nästan alltid handlingarna till sina förtroendeläkare för bedömning. Det har varit mycket diskussion kring detta förfarande, eftersom de ska bedöma en annan läkares intyg men de bedömer det medicinska underlaget, så därför är det viktigt att läkarutlåtandet är sakligt och noggrant skrivet.

Missar läkaren att skriva diagnosen, så finns inte det med i underlaget för bedömning.

Ditt ärende avgörs sen av en särskilt utsedd beslutsfattare hos försäkringskassan, förut var det en socialförsäkringsnämnd som avgjorde ärendet. Det nya sättet innebär att en handläggare tar fram och sammanställer dina uppgifter. Lämnar ärendet till en föredragande person på kassan. Sen föredrar den person ärendet inför beslutsfattaren. Tre personer är alltså inblandade i ärendet.

 

 

Den som vill överklaga beslutet. kan göra det till förvaltningsrätten. Det brukar dock ta sin tid där..........! Men tycker du att ärendet är felbedömt så överklaga!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får du ingen handikappersättning - sök om några år igen. Läget kanske har ändrats! Får du igenom lägsta nivån - så kanske du om några år försämrats och kan vara i behov av en högre ersättning.

 

På sidan merkostnader hittar du en lista på kostnader som du kan ha som funktionshindrad. Listan är ett exempel, du kanske har andra eller fler kostnader - ta med de faktiska merkostnaderna som du har p g a ditt funktionshinder.

 

OBS!

Om du har en handikappersättning och/eller en sjukersättning på 25,50 eller 75% så kan

man av försäkringskassan erhålla ett "intyg för pensionärsrabatt".

Detta kort ger dig möjlighet att erhålla rabatt på t.ex. kulturinrättningar (muséer, bio i

vissa städer, teatrar m.m.), idrottsanläggningar (badhus), kommunikationer m. m.

Du får själv kolla upp vad som gäller i din kommun och landsting.