Fonder

Handikappbidrag.se

 

Vad är fonder?

 

Fonder härstammar ofta från någon eller några personer som skänkt sina tillgångar efter sin död till en stiftelse eller fond.

Dessa fonder har ofta ett syfte: tillgångarna ska gå till olika ändamål och många av fonderna är riktade till sjuka/ handikappade och även till ungdomar och studier.

Dessa fonder har en styrelse som fördelar pengarna. Fonderna är inte skattepliktiga för oss som erhåller pengar.

 

Hur söker man?

Du skickar in en ansökan och bilägger intyg från exempelvis läkare, sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut, psykolog eller liknande. Dock inte intyg från alla samtidigt!

 

Ofta vill fondstyrelsen ha bilagor med din ekonomiska situation ( t.ex. sista deklarationen, tjänstepension, sjukersättning eller liknande )Skicka bara kopior!

 

Tycker du det är svårt att få intyg - ring och be om ett journalutdrag det brukar också gå bra. Det viktiga är att fondstyrelsen ser att du är sjuk/funktionshindrad.

 

Tänk också på att du kan söka för dina barn - om de studerar t.ex. Finns massor med studiefonder!

 

Skriv en ansökan, ta med följande:

 

Vem är du? (ålder, kön, civilstånd gärna, hur du bor,

arbete/sjukersättning m.m.)

Hur ser sjukdomsbilden ut?

(diagnos, hur sjukdomen yttrar sig, värk,

sömnsvårigheter, operationer, medicinering, vilka

hjälpmedel du har m.m.)

Vad söker du till?

rehabilitering, hjälpmedel?

-tänk på att hjälpmedel kan vara dator, höj och sänkbar säng, kökssaker m.m.)

Varför behöver du detta?

- vad skulle det innebära för dig? (du skulle kunna

vara mer social, bättre sömn, lättare att laga mat osv.)

Och så avslutning - du kan skriva hur mycket pengar du söker eller

också avslutar du bara med att tacka för det du

kan erhålla!

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mobil och gärna kontonummer i din bank ( allt för att underlätta för styrelsen)

 

 

En A4-sida räcker - inte mer!

 

När du skickat in allt så får du vänta på svar. En del fonder svarar inte alls om du inte får något. En del fonder vill ha in komplettering.

 

Ibland vill fonden ha ett kvitto eller liknande för att se att du verkligen använder pengarna till det du sökt för. Köp inget förrän du fått klartecken att du verkligen får pengar!

 

Får du nej första gången - ge inte upp! Nästa gång kanske du har mer tur.

 

Ibland kan jag hjälpa till för en billig peng!