Aktuellt

Handikappbidrag.seAktuellt
Som ni märker så är sidorna inte helt korrekta än - jag håller på och uppdaterar och gör om.....

det blir bättre!!


Handikappersättning kommer att på sikt försvinna och ersättas av merkostnadsersättning. Så tillsvidare får begreppet stå kvar på min sida. Fortsättning följer...

 

Just nu vill jag tipsa om programmet "legimus" - ett program där du kan ladda ner böcker helt gratis, utan lånetid från biblioteket. Du kan få den som talbok eller läsbok.Gå till Bibblan och fråga!!


Om du blir sjukskriven eller troligare i dessa dagar: inte sjukskriven-så kan du kolla på denna sida för att se hur din sjukdom bedöms på Socialstyrelsen webbsida/Försäkringsmedicinskt beslutstödOm du har klagomål att rikta till försäkringskassan använd

denna mailadress: registrator@inspsf.se


Bra webbsida om fonder!Tillbaka   


Situationstips!


Vad betyder denna konstiga rubrik?

Vill bara dela med mig av mina erfarenheter när det gäller bemötande, känslor och andra tips som kan vara bra när du befinner dig i myndighetssammanhang.


 • Du har alltid rätt att söka ett bidrag

 • Känns det jobbigt att sitta på myndighetskontoret och svara på frågor - be dem
  komma hem till dig!

 • Tänk på att handläggare/tjänstemän gör sitt jobb utifrån de lagar och regler som
  finns, inte utifrån vad de själva tycker. Därför gäller det att "ha på fötterna" när det
  gäller mig själv och min sjukdom. Ibland stämmer inte kemin - be att få byta handläggare.
  Man blir ifrågasatt - ta det inte personligt! Handläggaren gör sitt jobb. ( sen finns det
  förstås bättre och sämre bemötande!)

 • Tro inte att tjänstemän alltid har "rätt". Systemet är inte perfekt!

 • Skriver inte din läkare/sjukgymnast eller annan det intyg eller remiss som du tycker stämmer överens med din situation- byt intygsskrivare

 • Om du får ett beslut som är negativt och du tycker det är fel- överklaga! Inte bara för din egen skull utan det är alltid bra att få det prövat i högre instans! Och ibland får man "bara" ge sig och inse att lagarna och reglerna inte är heltäckande.

 • Det är numera fritt att välja vård var man vill! Om någon sjukvårdpersonal säger: du hör inte hit! - så har du ändå rätt att välja!

 • Du kan också välja att åberopa vårdgarantin


Nedanstående finns på nätet att läsa:


Vårdcentral

Om du inte har valt vårdcentral tillhör du automatiskt den vårdcentral som ligger nära din bostad. Om du vill byta läkare på din vårdcentral kan du göra det om läkaren har möjlighet att ta emot dig. Om du vill byta vårdcentral har du rätt att göra det.


Sjukhus och specialistläkare

För besök hos specialistläkare på sjukhus behövs ingen remiss, men väntetiden kan bli kortare om du först fått en remiss av din distriktsläkare på vårdcentralen.

Distriktsläkaren bedömer först ditt vårdbehov, men du kan själv välja vilken specialistläkare eller vilket sjukhus du vill gå till.

Om läkaren bedömer att en viss behandling inte är lämplig eller inte behövs, kan du inte kräva att få den.

Valfriheten till sjukhus gäller besök på mottagning, om du behöver läggas in, och vid förlossning.  Vårdgarantin innebär att:

 • Du ska få kontakt med primärvården/sjukvårdsupplysningen i telefon eller på plats samma dag.
 • Om primärvården bedömer att du behöver besöka en läkare där ska du erbjudas ett sådant besök inom sju dagar.
 • Om du, efter medicinsk bedömning, behöver besöka specialistvården ska du erbjudas en tid inom 90 dagar efter det att läkaren beslutat om din remiss. Om du själv har tagit kontakt med specialistvården, räknas de 90 dagarna från den dagen då din vårdbegäran är mottagen och medicinskt bedömd där.
 • Om specialistvården bedömer att du behöver behandling, ska du erbjudas en tid inom 90 dagar efter beslutet. Tiden fram till besök och behandling får överstiga 90 dagar om du och din läkare är överens om det. Tiden för kompletterande undersökningar och utredningar inför ett besök eller en behandling (till exempel röntgenundersökning) räknas inte in i vårdgarantin.


Det är inte alltid möjligt för alla vårdgivare att klara tidsgränserna för vårdgarantin. Du har då rätt att få din vård inom garantitiden hos någon annan vårdgivare inom eller utanför landstinget.

Den vårdcentral/mottagning som du först har haft kontakt med, ska då hjälpa dig med det som behövs för att du ska få vård någon annanstans.

Du betalar inget extra förutom patientavgiften hos den nya vårdgivaren. Om du har extra kostnader för sjukresor får du ersättning för detta förutom för egenavgiften. Om du inte vill få din vård någon annanstans kan du avstå från att utnyttja vårdgarantin. Väntetiden kan då bli längre än garantitiden.


 • Om en myndighet ringer till dig och frågar eller ger dig ett besked per telefon - be att få det skriftligt! Det har du rätt till. Vi är väl många som får "tunghäfta" när en myndighet ringer!
 • Be att få kopior på handlingar
 • I vissa landsting kan man nu nå läkare via mail - kolla upp det. Så enkelt det blir att be om nya recept m.m. Mina vårdkontakter!
 • Snart kommer vi att kunna läsa vår journal på nätet-håll utkik!
 • Är det svårt att få intyg från läkare? Pröva med att skriva ett själv och ta med det till läkaren ( kanske på ett USB minne) Då kan han/hon "lätt" ändra och skriva under.
 • Det är inte alltid läkaren har den ansökningsblankett som behövs för olika ändamål. Ta ut den på nätet och ta med dig!
 • Ett bra tips är också att skaffa sig ett Bank Id. Vad är det? Jo, gå in på din banksida på nätet och skaffa ett bank Id där. Tänk på att ett Bank Id finns alltid i din egna dator som du använder. Varför är det bra att ha ett sådant? Då kan du på din egen skrivare hämta ut t.ex. personbevis, skattedeklaration m.m. Du identifierar dig via nätet och slipper skicka efter sådana dokument när du t.ex. ska söka fonder!
 • Tycker du att det är mycket pengar att lägga ut när du ska hämta mediciner? Skaffa ett Apotekskonto, så betalar du varje månad istället - ca 190:- Fråga personalen på apoteket - kontot kostar inget.
 • Får du ett allvarligt besked - be om en" second opinion"- det har man rätt till. Kanske du kan söka vård någon annanstans och i bästa fall få ett annat besked.
 • Man har rätt att skriva en egenremiss om det är svårt att få en remiss av läkare.


Tillbaka